Aan- en Afwezigheden Overuren - toeslagen
Nieuwe
code
Omschrijving Oude
code
Nieuwe
code
Omschrijving Oude
code
0100 Jaarlijkse Vakantie JV 5000 Comitee prev en besch in overuren CPO
0101 Bijkomende Jaarlijkse Vakantie BJV 5001 Overuren buiten BASF OBB
0102 Jeugd Jaarlijkse vakantie JJV 5002 Overuren Vrij te verletten OF
0103 Senioren Jaarlijkse vakantie SJV 5003 Overuren Vrij te verletten (betaald) OFB
0104 AnciŽnniteitsdagen ANC 5004 Ondernemingsraad in overuren ORO
0105 Betaalde Jubileumdag BJD 5005 Overuren verplicht te verletten OV
0120 Educatief verlof EV 5006 Overuren verplicht te verletten (betaald) OVB
0122 Educatief verlof 2e zit EV2 5007 Syndicale meerprestatie SMP
0200 Ziekte Z 5008 Syndicale overuren buiten BASF SOB
0201 Ziekte (deeltijds) ZPT 5009 Syndicale overuren SOV
0240 Arbeidsongeval AO 5011 Prestaties overleg dag/opleiding POD
0241 Arbeidsongeval (deeltijds) APT 5012 Meerprestatie Deeltijdsen MPD
0242 Arbeidsongeval onderzoek AOZ 5500 Vervangingsloon Vervloon
0260 Betaalde Raadpleging BR
0300 Betaald Afwezig BA
0301 Overmacht MAC
0302 Politiek verlof betaald PVB
0303 Syndicale vorming betaald SVM
0304 Vergoed (Klein) Verlet VV
0305 Vrijstelling prestaties onderling akkoord VPO
0306 Verplichte werkonderbreking betaald VWB
0307 Syndicale verlof betaald SVB
0308 Bus te laat BTL
0500 Bevallingsrust nt betaald BNB
0600 Wederoproeping onder wapens WW
0701 Adoptieverlof APV
0702 Politiek verlof betaald onbetaald PVO
0703 Afwezig met reden AR
0704 Afwezig met reden (NGG) ARN
0705 Economische werkloosheid EWL
0706 Technische werkloosheid TWL
0707 Syndicale vorming onbetaald SVO
0710 Staking STA
0712 Dwingende familiale reden DFR
0713 Vaderschaps verlof VAV
0715 Afwezig zonder reden AZR
0900 Arbeidsduurvermindering ADV
0901 Parttime rust PTR
0902 Eindeloopbaankrediet ELK
0903 Betaald afwezig na overuren BAO
0904 Overurenkrediet OVK
0905 Compensatie overuren COV
0906 Compensatie rust interventiedienst CR
0907 Compensatie 40u-week C40
0908 Compensatie rust feestdag CRF
0909 Vervangingsdag feestdag VVD
0910 Compensatie roosterverschuiving CRV
0911 Compensatie syndicale meerprestatie CSM
0914 Zomer-winteruur ZWU
0916 Compensatie overleg dag/opl COD
5100 Thuiswerk THW
5101 Syndicaal werk SW
5102 Syndicaal werk buiten BASF SWB
5300 Comitee preventie en bescherming CPB
5301 Ondernemingsraad OR
5400 Dienstreis DR
5401 Diensreis Ludwigshaven DRL
5420 Externe opleiding EOP
9200 Ziekte Z(Dummy)
9240 Arbeidsongeval AO(Dummy)
9304 Vergoed (Klein) Verlet VV(Dummy)
9712 Dwingende familiale reden DFR(Dummy)